Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie 1.5. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării

 

Titlul proiectului:
Studii doctorale pentru formare în cercetare (FOR-CE)

POSDRU/107/1.5/S/80127