ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 

A.1.1. Burse de studiu pentru doctoranzi - în vederea sustinerii acestora si aprecierea statusului social al persoanelor ce desfasoara activitati de cercetare în România. Activitatea va permite acordarea a 1800 burse lunare de studiu pentru cei 60 de doctoranzi bursieri, valoare 2000 RON/luna 1.Inmatricularea doctoranzilor 2.Intocmirea dosarului de evidenta a doctoranzilor grupului tinta 3. Acordarea de sprijin financiar sub forma de burse.

A.1.2. Sprijin financiar pentru participarea bursierilor la evenimente stiintifice (simpozioane, congrese, conferinte)– activitatea va fi dimensionata astfel ca fiecare doctorand sa aibe posibilitatea participarii la 2 manifestari stiintifice nationale si internationale, incepand cu anul 2. Se vor sustine cheltuielile de transport, cazare si masa, exclus taxe de participare. 1. Sprijinirea participarii doctoranzilor grupului tinta la manifestari stiintifice.

A.1.3. Sprijin pentru intarirea capacitatii de publicare stiintifica. Permite fiecarui doctorand sa publice gratuit, prin lansarea publicatiei electronice “Jurnal Doctoral” – incepand cu anul 2 de proiect. Jurnalul doctoral va reprezenta un instrument util de infomare privind temele doctorale, posibilitatile efectuarii mobilitatilor si evenimentele organizate în cadrul programului doctoral. Jurnalul va aparea sub forma de buletin stiintific, informativ, bianual. Doctoranzii vor putea publica o parte a lucrarilor stiintifice valoroase in cadrul volumului final al proiectului. 1.Sprijin pentru publicarea de lucrari stiintifice a doctoranzilor bursieri in publicatia electronica “Jurnal doctoral” 2.Publicarea lucrarilor stiintifice valoroase in volumul final al proiectului.

A.1.4. Stimularea financiara, prin organizarea concursului “Excelenta in publicare”, a acelor studenti ce reusesc sa publice rezultatele cercetarilor proprii in revistele cotate ISI cu cel mai mare factor de impact. Se vor acorda premiile I – II si III in valoare totala de 42.654,00 lei 1.Lansarea si derularea concursului “Excelenta in publicare” 2.Evaluarea si acordarea premiilor concursului “Excelenta in publicare”.

 

A.2.1. Urmarea de catre grupul tinta a unui modul educational, obligatoriu, cu scopul dezvoltarii curriculare a programelor doctorale. Modulul va fi parte integranta a planului de pregatire, specific anului I de studii doctorale. Se va desfasura pe durata a doua semestre si va cuprinde 5 discipline (limbi straine – engleza sau franceza, tehnici de investigare si experimentare si 3 discipline de specialitate) si un proiect de cercetare. Disciplinele vor fi separate, 3 in semestrul I si 2 impreuna cu proiectul de cercetare in semestrul al II-lea. In cadrul modulului educational va fi implementat un sistem e-learning, pentru 3 dintre disciplinele propuse (limba straina, tehnici de investigare si experimentare si una dintre disciplinele de specialitate). Sistemul e-learning va include resurse digitale de invatare si o parte de comunitate online care sa gazduiasca facilitati de comunicare si invatare flexibile, in scopul formarii competentelor cheie, necesare asigurarii unui proces educational de calitate in invatamantul doctoral. 1. Stabilirea planurilor de pregatire individuala si a calendarului de desfasurare a modulului educational 2. Dezvoltarea si operationalizarea sistemului e-learning specific scolii doctorale 3.Implementarea modulului educational, cu aplicarea planului de invatamant, bazat si pe utilizarea platformei e-learning.

A.2.2. Sprijinirea cercetarilor de varf cu caracter multidisciplinar prin derularea unui stagiu de pregatire de o luna in institutia partenera pentru un numar de 15 doctoranzi, in cadrul unor teme doctorale in care universitatea partenera are expertiza si realizeaza cercetare de excelenta. Doi dintre doctoranzi vor extinde perioada de stagiu cu inca 2 luni, pentru realizarea temelor de doctorat in cotutela. Activitatea privind organizarea stagiului de pregatire va fi subcontractata. 1. Organizarea stagiului de pregatire la partener 2. Intocmirea documentatiei pentru aprobarea doctoratului in cotutela.

A.2.3. Pregatirea doctoranzilor in cadrul scolii de vara, are ca scop transferul de informatie stiintifica, consolidarea relatiilor interumane, socializarea si schimbul de idei, opinii. Scoala de vara va fi organizata in primul an, timp de 5 zile, pe grupuri de lucru (agricultura si protectia mediului, horticultura si biotehnologii, zootehnie si medicina veterinara, management si tehnologia produselor agricole). Vor participa doctoranzii bursieri, 8 traineri – personalitati stiintifice (4 din tara si 4 din strainatate) si experti din echipa de proiect. Vor fi sustinute prelegeri de catre trainerii invitati, se vor realiza aplicatii si experimente cu caracter demonstrativ. La final doctoranzii bursieri vor primi diplome de participare. Organizarea Scolii de vara va fi subcontractata 1. Pregatirea spatiilor, a materialelor suport si logisticii necesare desfasurarii scolii de vara doctorale 2.Desfasurarea activitatilor specifice scolii de vara doctorala.

A.2.4. Sprijinirea mobilitatilor transnationale printr-un stagiu de cercetare pe durata a 6 luni în universitati si centre de cercetare din tari membre UE. Vor exista 60 stagii de pregatire externe incepand cu anul al II-lea ce se vor finaliza cu întocmirea unui raport care va fi supus validarii. Sustinerea financiara a mobilitatilor academice presupune acordarea unui numar total de 360 de burse lunare (60 doctoranzi x 6 luni x 4000 RON), ponderea cea mai mare fiind in anul II (75%) 1. Identificarea si contactarea institutiilor europene, dispuse sa accepte studenti in stagiu, semnarea documentelor de colaborare 2. Mobilitati si centre de cercetare ale U.E.

A.2.5. Perfectionarea pregatirii studentilor doctoranzi prin accesul acestora la literatura de specialitate recenta. Sunt alocate sume corespunzatoare pentru achizitia de abonamente la publicatii de specialitate (minim 1 pentru fiecare domeniu), si pentru cumpararea unor carti si reviste cu valoare stiintifica (minim 5 pentru fiecare domeniu). 1. Achizitia de publicatii: abonamente, carti, reviste.

 

A.3.1. Organizarea seminarului “Metodologii moderne în cercetarea stiintifica”, a unui work-shop “Proprietatea intelectuala, drepturile de autor si plagiatul în cercetarea stiintifica” – în scopul instruirii doctoranzilor cu privire la modul de folosire a informatiilor si a rezultatelor prezentate în publicatiile de specialitate precum si la protejarea si utilizarea rezultatelor obtinute în urma cercetarilor proprii (in anul I). In anul al II-lea vom organiza work-shop-ul cu tema “Întocmirea si prezentarea lucrarilor si rapoartelor de cercetare stiintifica” si sesiunea de lucrari stiintifice ale doctoranzilor “Actualitati si perspective în cercetarea stiintifica agricola”, lucrarile fiind publicate in “Jurnalul doctoral”, in cadrul manifestarii fiind organizata si o conferinta de presa. La toate actiunile vor participa experti ai solicitantului, partenerului si vor fi invitate personalitati stiintifice din tara si strainatate. Organizarea evenimentelor va fi subcontractata. 1. Organizare seminar “Metodologii moderne în cercetarea stiintifica” 2. Organizare work-shop “Proprietatea intelectuala, drepturile de autor si plagiatul în cercetarea stiintifica” 3.Organizare work-shop “Întocmirea si prezentarea lucrarilor si rapoartelor de cercetare stiintifica” 4. Organizare sesiune de lucrari stiintifice “Actualitati si perspective în cercetarea stiintifica agricola” 5.Pregatirea, editarea si aparitiile semestriale a publicatiei electronice “Jurnal doctoral”.

A.3.2. Participarea la Bursa locurilor de munca organizata de AJOFM cu stand tematic, in cadrul caruia se va organiza o sesiune de informare cu privire la egalitatea de gen, de sanse si nediscriminarea in vederea integrarii pe piata muncii, la care vor fi invitate sa participe companii, centre de cercetare si institutii de invatamânt din domeniile specifice si conexe pregatirii doctoranzilor. 1. Participarea la bursa locurilor de munca, 2. Realizarea unui stand tematic si sustinerea sesiunii de informare privind egalitatea de gen, sanse si nediscriminarea.

A.3.3. Management 1. Intocmirea si semnarea contractelor privind bursele doctorale 2. Realizarea activitatilor specifice de management financiar 3.Coordonarea achizitiilor publice 4.Asigurarea respectarii graficului de derulare a activitatilor 5. Intocmirea rapoartelor financiare 6.Monitorizarea activitatii studentilor doctoranzi prin verificarea rapoartelor intocmite de catre acestia o data la 6 luni 7.Monitorizarea activitatii studentilor doctoranzi in perioada stagiilor in tara si strainatate, verificarea rapoartelor intocmite de catre acestia la finalul mobilitatilor.

A.3.4. Vizibilitate si promovare - prin conferinte de presa organizate la lansarea proiectului, in cadrul sesiunii de lucrari stiintifice ale doctoranzilor si la conferinta finala. Prin conferinte se vor prezenta obiectivele, stadiul derularii, impactul - rezultatele previzionate si obtinute ale proiectului. Promovarea - prin tiparirea materialelor publicitare (mape, pliante si bannere pentru fiecare eveniment), editarea paginii web, a panoului publicitar plasat pe o artera intens circulata, realizarea unui spot publicitar, tiparire carti de vizita, inscriptionare CD-uri, genti, pixuri, agende personalizate, publicarea volumului final privind rezultatele proiectului. Realizarea materialelor de vizibilitate: mape, pliante, bannere, CD-uri, genti, pixuri, agende, carti de vizita se va subcontracta. 1. Conferinta de lansare a proiectului, 2. Pregatirea si tiparirea invitatiilor mapelor, pliantelor, CD-urilor si bannerelor corespunzatoare evenimentelor 3. Realizare spot publicitar 4. Tiparirea carti de vizita 5. Realizarea de genti pixuri, agende personalizate 6. Publicare volum final 7. Conferinta finala.