Beneficiar proiect:

 

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI TIMIȘOARA

 

site: www.usab-tm.ro

 

Solicitantul este un centru recunoscut de învăţământ universitar, certificat S.R.A.C. pentru activitati de invatmant superior – nivel licenta, masterat si doctorat, cercetare şi consultanţă.

A acumulat de-a lungul timpului o experienţă considerabilă în pregătirea universitară si a dezvoltat importante domenii de excelenta într-o perioadă de schimbări majore şi rapide politice, economice şi sociale, care au culminat cu intrarea în Uniunea Europeană. Solicitantul asigură pregătire la nivel de licenţă, masterat, doctorat si post-doctorat, pregătind experţii care vor ajuta la administrarea efectelor generate de viitoarelor schimbări rapide prognozate. În cadrul institutiei solicitante se deruleaza programe finantate atat din fonduri nationale cat si din fonduri europene in urma carora se urmareste o cat mai buna instruire a resursei umane prin formare profesională continuă.

Principala preocupare este de a pregăti specialişti la un înalt nivel ştiinţific şi tehnologic cărora să le ofere posibilitatea de a profesa în domeniul sistemelor agro-aliomentare şi conexe. Solicitantul dezvoltă importante activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin materializarea unor granturi de cercetare cu finanţare naţională (POSDRU, POSCCE, CNCSIS, CEEX, etc.) şi internaţionale (PHARE, B.M.,FP-6, FP-7, CERD, etc.).

In cadrul solicitantului activeaza peste 350 de cadre didactice si cercetatori, dintre aceştia 116 sunt directori de proiecte de cercetare. Solicitantul are o bună experienţă în administrarea si implementarea de proiecte la toate nivelurile, inclusiv cu finanţare naţională sau europeană. Aceste proiecte au fost duse la îndeplinire în timpul prevăzut şi nedepăşind bugetul, în acelaşi timp atingându-şi obiectivele propuse. S-a dezvoltat o bună relaţie de colaborare cu autoritatile de management si organismele locale care administrează mijloacele de finanţare.

Ca si exemplu relevant pentru prezenta solicitare mentionam un program POSDRU prin care se finanteaza bursele ale doctoranzilor cu frecvenţă înmatriculaţi la 1 octombrie 2008. Acest program asigură din fonduri ale Uniunii Europene burse lunare pentru fiecare doctorand, situaţie care creează premiza materială pentru condiţii decente de studiu. Un alt program relevant sustinut tot prin POSDRU este cel privind finantarea a 50 de burse posdoctorale pentru excelenta in cercetare, incepand cu 1 mai 2010.

De asemenea Solicitantul impreuna cu alti parteneri deruleaza proiecte de tip POSCCE privind cresterea competitivitatii economice prin imbunatatirea calitatii educatiei, dezvoltarea cercetarii si serviciilor in domeniile medicinei veterinare si tehnologiilor inovative.