OBIECTIVELE PROIECTULUI

 

Obiectivul general:

Imbunătătirea formării tinerilor cercetatori în cadrul ciclului de studii universitare doctorale prin facilitarea accesului acestora la resurse nationale si transnationale de învăţare (instruire) şi cercetare in scopul ocuparii si integrarii ulterioare pe piata muncii.


Obiective specifice:

O1. Cresterea atractivitatii, si imbunatatirea participarii la ciclul de studii universitare de doctorat in conditii de sustinere financiara adecvata a 60 de doctoranzi in 5 domenii prioritare ale S.N.C.D.I. 2007-2013 (agronomie, horticultura, zootehnie, medicina veterinara si ingineria produselor alimentare).

O2. Diversificarea formelor de pregatire a doctoranzilor prin imbunatatirea accesului la resurse nationale si europene de cercetare si invatare, stimularea mobilitatii si dezvoltarea cooperarii la nivel multiregional si transnational.

O3. Imbunatatirea programelor doctorale prin includerea unor sesiuni menite sa dezvolte capitalul uman, competentele de management ale cercetarii si spiritul antreprenorial in vederea ocuparii pietii muncii.s