Partener proiect:

 

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAȘI

 

site: www.uaiasi.ro

 

Partenerul este o universitate publica din Romania, cu domeniu de activitate in invatamantul superior agronomic si medical veterinar, cu vizibilitate la nivel national si european si cu o vasta experienta in programe educationale si activitati de cercetare. Universitatea este membra a unor asociatii academice internationale de prestigiu si a unor asociatii care favorizeaza mobilitatile transregionale ale studentilor, corpului academic si de cercetare, precum AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), EUA (European University Association) si membru fondator al IAESTE Romania (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience).

Partenerul prezinta o experienta notabila in domeniul gestionarii ideilor creative si resurselor umane si financiare in cercetare, punandu-se accentul pe formare continua, in acord cu dinamica mediului economic si social.

Misiunea de cercetare a universitatii vizeaza dezvoltarea cercetarii stiintifice in domeniul agronomic si veterinar, la nivelul performantelor obtinute pe plan mondial si inscrierea universitatii in circuitul international de valori; imbogatirea patrimoniului stiintific in plan teroretic si practic pentru domeniul agronomic (cultura plantelor de camp, horticultura, zootehnie si medicina veterinara) si participarea la progresul agriculturii; dezvoltarea si modernizarea permanenta a bazei tehnicomateriale si perfectionarea continua a personalului.

Ca obiective strategice ale cercetarii, partenerul isi propune:
cresterea numarului si a valorii proiectelor de cercetare; cresterea vizibilitatii si pozitiei in comunitatea academica, pe plan national si international; stimularea, incurajarea, formarea continua a tinerilor pentru cercetare; cresterea legaturilor cu mediul economic privat, in vederea realizarii de parteneriate de cercetare-transfer tehnologic; excelenta in cercetare prin modernizarea si reacreditarea centrelor de cercetare.

Experienta este probata si prin numarul si varietatea de proiecte accesate, din care, in anul 2009, a rulat si implementeaza in continuare, peste 90 de proiecte de cercetare finantate prin granturi nationale (finantare CNCSIS, CEEX, MAPDR, PNCDI) si internationale, enumerate succint in functie de categoria acestora: Planuri sectoriale-3; Resurse umane-25; Idei-23; Capacitati-1; Parteneriate-31 ; Inovare-1; cu Agenti economici-6 ; Leonardo da Vinci-10. Pe baza rezultatelor obţinute in activitatea de cercetare (indicatorul calitativ IC6) in 2009 Universitatea s-a clasat pe locul 2 intre cele 49 universitaţi de stat.