REZULTATELE PROIECTULUI

 

Rezultate anticipate


1.1. 60 de doctoranzi sprijiniti financiar, prin acordarea a 2160 de burse lunare (1800 pentru instruire in tara si 360 in tari UE) si minim 57 de teze de doctorat sustinute.

1.2. 120 de participari ale doctoranzilor la manifestari stiintifice in tara si minim 100 de participari la congrese si simpozioane in strainatate.

1.3. Publicarea a cel putin 100 de lucrari stiintifice in reviste din tara si a cel putin 80 de lucrari in publicatii internationale. O publicatie in format electronic cu 3 aparitii si minim 40 de articole publicate de catre doctoranzii din grupul tinta in cadrul revistei.

1.4. Un concurs pentru doctoranzii finantati si publicarea a cel putin 3 lucrari stiintifice in reviste de specialitate cu factor de impact ridicat.

 

2.1. 1 modul educational creat in scopul dezvoltarii curriculei, 1 sistem e-learning suport proiectat, dezvoltat, pilotat, validat, operational, 60 de doctoranzi ai grupului tinta pregatiti.

2.2. 15 doctoranzi instruiti timp de o luna in laboratoarele si platformele de cercetare ale partenerului, stabilirea a cel putin unui doctorat in cotutela

2.3. minim 50 de doctoranzi sustinuti in cadrul proiectului participanti la scoala de vara si instruiti in domenii de varf ale cercetarii, 8 traineri din care cel putin 3 externi implicati in procesul de instruire, 80 de CD-uri suport de curs.

2.4. 360 de luni mobilitate internationala (6 luni pentru fiecare doctorand sprijinit), intocmirea a 60 de rapoarte de stagiu avizate. Incheierea a cel putin 5 noi acorduri de colaborare in domeniile de doctorat cu universitati si centre de cercetare ale U.E.

2.5. achizitionarea a cel putin unui abonament la reviste de specialitate pentru fiecare domeniu de doctorat (in total 5) si a minim 5 carti de referinta, tiparite dupa 2008 pentru fiecare domeniu de doctorat.

 

3.1. minim 50 de doctoranzi din grupul tinta instruiti in cadrul seminarului cu tema “Metodologiile moderne in cercetarea stiintifica” si a work-shopului “Proprietatea intelectuala, drepturile de autor si plagiatul in cercetarea stiintifica”. Cel putin 45 de doctoranzi instruiti in cadrul work-shopului cu tema “Întocmirea şi prezentarea lucrărilor şi rapoartelor de cercetare ştiinţifică”, si cel putin 40 de doctoranzi ce vor participa cu lucrari in cadrul sesiunii de lucrari stiintifice intitulata “Actualităţi şi perspective în cercetarea ştiinţifică agricolă”.

3.2. Realizarea unui stand la Bursa locurilor de munca. Cel putin 20 de firme cu activitate de cercetare-dezvoltare-inovare si productie in domeniul agricol vor fi contactate in scopul ofertarii.

3.3. 60 de contracte de burse doctorale semnate, 12 intilniri ale echipei de proiect, 12 rapoarte finaciare inaintate spre avizare autoritatii de management, întocmirea a 12 rapoartelor tehnice de implementare (un raport la 3 luni) de catre echipa de proiect, 360 de rapoarte de cercetare ale doctoranzilor verificate si avizate.

3.4. 2 conferinte (de lansare si finala) cu prezentarea obiectivelor respectiv realizarilor proiectului, 3 conferinte de presa sustinute, 1 panou publicitar, 1 spot publicitar, 1 pagina web a proiectului, 100 invitatii, 480 de mape, 480 pliante, 8 bannere, 70 genti pixuri si agende personalizate, 6000 carti de vizita (100/doctorand), 200 buc. volum final cu rezultatele proiectului, publicitate permanenta pe pagina web a institutiei.